وارد شوید | ثبت نام کنید
مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق براساس هشت سناریوی کاربردی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران سیدمهدی شریفی- میترا افضلی فاروجی . 1401 310 بهار 1

این کتاب درپی دغدغه نگارندگان در حوزه مدیریت منابع انسانی (HRM) در صنایع خلّاق و پیرو کتاب‌های «مدیریت منابع انسانی در صنایع خلّاق» و «رهبری در صنایع خلّاق» نوشته شده است اما چرا این کتاب، به دور از عُرف مألوف و به سبک سناریونگاری نوشته شده است؛ اول آنکه این کتاب برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی درنظر گرفته شده است که با نظریه‌ها و مبانی مدیریت منابع انسانی آشنایی دارند و این کتاب قصد دارد آنها را در کاربست آن نظریات در میدان عمل، توانمند ساخته و برای نقش آفرینی موثر در مدیریت منابع انسانی در صنایع خلّاق آماده سازد. دوم آنکه، گرچه این کتاب درپی دو کتاب فوق الذکر عرضه شده است اما به لحاظ فرم و محتوا به گونه‌ای طراحی شده است که کتابی مستقل از آنها و با رویکردی جدید باشد که ضمن مواجه سازی مخاطب با مسائل روز منابع انسانی در صنایع خلّاق، او را در جریان تام و تمام جدیدترین مباحث مدیریت منابع انسانی در صنایع خلّاق قرار دهد. سوم آنکه، نویسندگان این کتاب بر این عقیده استوارند که خود نیز باید در فضای خلّاقه طرحی نو در ‌اندازند لذا نوشتن از نیروی انسانی خلّاق در صنایع خلّاق را با ایده‌پردازی خلّاقانه خویش در ارائه سبک جدیدی از کتاب (مبتنی بر سناریونگاری) توأم ساختند تا گفتمان خلّاقیت و خوداثربخشی خلّاق را یکجا معنا ببخشند.

بدین ترتیب مشخصه‌های متمایزکننده این کتاب عبارتند از :

بومی سازی ادبیات جهانی در زیست بوم منابع انساني در صنایع خلّاق ایران

عینیت بخشی به تئوری‌های موجود در قالب سناریوهای چالشی حوزه منابع انساني

ارائه کتابی کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی در صنایع خلّاق

اتّخاذ رویکرد حل مساله و مانع زدایی در گذار از چالش‌های سازمانی

تحکیم بیش از پیش مفاهیم نظری با مدیریت منابع انسانی در عمل

برخی از مهمترین چالش‌‌های مدیریت منابع انسانی در صنایع خلّاق که برآمده از شواهد میدانی و تجربی نویسندگان کتاب است، عبارتند از:

-  نگاه برون‌نگر و نه درون زا در سازمان‌ها در بکارگیری نیروی انسانی خلّاق

-  بسندگی صِرف به جذب نیروی انسانی خلّاق و غفلت از امر خطیر نگهداشت نیروی انسانی خلّاق

-  عدم اعتماد به نیروی انسانی خلّاق و تفویض اختیارات مناسب و به رسمیت نشناختن خودمختاری شغلی در کارکنان خلّاق

وابستگی افراطی به کارکنان خلّاق و عدم دوراندیشی مدیران در جانشین پروری آنان

عدم توجه به پروفایل شایستگی کارکنان خلّاق در زمان انتصاب مدیران

نادیده انگاری توانمندی‌های استعدادهای سازمانی از یکسو و عدم توانایی مدیریت استعدادهای سازمانی از سوی دیگر

عدم اتّخاذ رویکرد مشخص و برانگیزاننده در جبران خدمت کارکنان خلّاق

فقدان نظام مناسب مدیریت عملکرد کارکنان خلّاق و پیرو آن چالش‌های نظام ارتقای شغلی آنان

ایجاد سیستم طبقاتی از کارکنان

فقدان نظام یکپارچه جذب و نگهداشت

فقدان راهکار مشخص برای انطباق مسیر شغلی، توانمندسازی و توسعه کارکنان خلّاق

نگاه صرفاً حال نگر در جذب اقتصادی نیروهای با کیفیت متوسط و نه نخبه و ایده پرداز

فقدان نظام صلاحیت سنجی مدیران و کارکنان خلّاق

عدم رویکرد مشخص در تقویت تعلق سازمانی کارکنان خلّاق و پیرو آن نرخ بالای ترک خدمت کارکنان خلّاق سازمان‌ها

فقدان سازوکار منطقی برای ثبت تجربیات و کانالیزه‌کردن تجربه کارکنان خلّاق بازنشسته و  نگرش صرفاً فرآیندی (چرخه عمری کارکنان) به مقوله بازنشستگی و خروج بی قاعده خبرگی سازمانی

نگارندگان این کتاب به یاری تجربه زیسته خود در عرصه صنایع خلّاق و با اتّکا به دانش آکادمیک خود در حوزه مدیریت منابع انسانی و با دغدغه حل مسائل پیش‌رو در حوزه مدیریت منابع انسانی در صنایع خلّاق و با ادراک از محیط وظیفه‌ای صنایع خلّاق در ایران و شناخت مهمترین آسیب‌های موجود آن، خوانندگان را در موقعیت فرضی هشت سناریوی طراحی‌شده قرار می‌دهند. این سناریوها با ظرافت تمام، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که وقوع آنها در اذهان مخاطبان محتمل بوده و با آن‌ها همذات‌پنداری کنند. در این سناریوها، چالش‌های حوزه جذب و استخدام نیروهای خلّاق، مدیریت استعدادها، مدیریت ستاره‌های سازمانی، مشارکت کارکنان، خروج از خدمت و بازنشستگی، توسعه و ارتقای شغلی کارکنان صنایع خلّاق، جبران خدمت و ... مطرح می‌شود، سپس با استناد به ادبیات نظری و با بهره‌گیری از به‌روزترین منابع موجود، تحلیلی از سناریوی مفروض ارائه شده و نهایتاً نتیجه‌گیری کاربردی و راهگشا در راستای حل مساله مطروحه عرضه می‌شود.

کتاب حاضر اولین تکست‌بوک دانشگاهی در این حوزه است که با ترکیب حوزه نظر و عمل و براساس رویکردی کاربردی تکوین یافته است

پیشگفتار 6

سناریوی اول: آماده‌خوری یا آماده‌سازی 11

نیروی خلّاق جذب کنیم یا نیروی خلّاق بسازیم؟ 11

تحلیل سناریو 14

جمع بندی 41

منابع 44

سناریوی دوم: قدر زر، زرگر شناسد؛ قدر گوهر، گوهری 45

شغل در جستجوی شاغل یا متقاضی در جستجوی شغل؟ 45

تحلیل سناریو 47

جمع بندی 65

منابع 68

سناریوی سوم: بالاخره با طناب تَلِنت‌ها به چاه ‌افتیم یا با نردبان آنان صعود کنیم؟ 69

حالا انگار دعوا سر نخواستن استعدادهاست!!! 69

تحلیل سناریو 72

جمع بندی 89

منابع 93

سناریوی چهارم: ستاره‌سازی رسانه‌ها؛ فرصت طلایی یا بلای جان؟ 95

بالاخره رسانه، ستاره می‌سازد یا ستاره، رسانه؟! 95

تحلیل سناریو 97

جمع بندی 107

منابع 111

سناریوی پنجم: درود یا بدرود به بازنشستگی 113

آیا سن سازمانی هم مثل سن تقویمی فقط یک عدد است؟! 113

تحلیل سناریو 115

جمع بندی 136

منابع 140

سناریوی ششم: مدیریت مساوی با مرگ خلّاقیت!!! (سمفونی مرگ خلّاقیت) 142

اولویت خلّاقیت با کیست؟ مدیر یا کارمند 142

تحلیل سناریو 143

جمع بندی 158

منابع 162

سناریوی هفتم: مشارکت پذیری کارکنان؛ از پدیده تا رویّه 163

مرز بین دخالت و مشارکت در امور سازمانی کجاست؟ 163

تحلیل سناریو 166

جمع ‌بندی 187

منابع 191

سناریوی هشتم: متفاوت باش یا همرنگ جماعت شو!!! 192

عدالت یا برابری در پرداخت؛ مسأله این است. 192

تحلیل سناریو 194

جمع بندی 215

منابع 218

واژه نامه 219

فهرست اَعلام 225


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved