فرایندهای حمل و رسوب‌گذاری
نویسنده:
سعید خدابخش
مترجم:
_
سال نشر:
1401
صفحه:
316
نوبت چاپ:
1

فرایندهای فیزیکی حمل و رسوب‌گذاری موضوعی است که در اکثر کتاب‌‌های موجود رسوب‌‌شناسی و علوم مرتبط کم‌تر به آن پرداخته‌شده است. شناخت ما از سازوکار حمل‌ونقل و رسوب‌گذاریِ مواد با روش‌های گوناگونی امکان‌‌پذیر است:

1- مشاهدات مستقیم یا غیرمستقیم از جریان‌ها و رخدادهای طبیعی (مانند سیلاب‌ها)،2- استفاده از فناوری‌های نوین (مانند روش‌های ژئوفیزیکی به‌ویژه لرزه‌نگاری بازتابی و رادار نفوذکننده به زمین)، 3- داده‌‌های نظری و تجربی (به‌عنوان‌مثال قانون استوکس، فرمول‌های تجربی شزی و منینگ). کتاب حاضر به این موضوعِ مهم از دیدگاه سازوکار و نحوه‌‌ی عملکرد با معرفی اصول و قوانین مربوطه می‌پردازد.

فصل اول: اصول و مبانی

1-1- مقدمه1

1-2- ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی سیال

1-3- انواع سیال

1-3-1- سیال نیوتنی

1-3-2- سیال غیرنیوتنی

1-4- تجهیزات و ابزارهای آزمایشگاهی

1-4-1- آزمایش‌‌های فلوم

1-4-2- ابزارهای آب‌سنجی

1-4-3- ابزارهای اقیانوس‌شناسی

1-4-4- ابزارهای رسوب‌‌سنجی

1-4-5- پرتونگاریِ رسوب

فصل دوم: جریان سیال

2-1- جریان کششی

2-1-1- جریان کششی در هوا

2-1-2- جریان کششی در آب

2-1-2-1- نوع جریان

2-1-2-2- وضعیت جریان

2-1-2-3- رژیم جریان

2-1-2-4- تغییرات جریان

2-1-2-5- جریان ثانویه

2-1-2-6- جدایش جریان

2-1-2-7- لایۀ مرزی

2-2- جریان‌های دریایی

2-2-1- جریان‌های سطحی

2-2-2- جریان‌های عمیق

2-3- امواج

2-4- جریان گرانشی رسوب.

2-4-1- مقدمه

2-4-2- جریان توربیدیتی

2-4-3- جریان خرده‌دار

2-4-4- جریان دانه‌ای

2-4-5- جریان روان‌گرایی

2-4-6- روابط هیدرودینامیکی جریان‌های گرانشی رسوب

فصل سوم: حملِ دانه

3-1- آستانۀ حرکت

3-2- حملِ دانه در جریان‌های کم‌غلظت

3-3- حملِ دانه در جریان‌هایِ پرغلظت

3-4- حملِ گرانشی

3-4-1- جریانِ توده‌ای

3-4-2- حرکاتِ توده‌ای

3-5- حملِ مواد توسطِ یخچال

3-6- مفاهیمِ مرتبط با حملِ دانه در سیال

3-6-1-جورشدگی هیدرولیکی

3-6-2- روندِ ریز شوندگی

فصل چهارم: فرآیندهای رسوب‌گذاری 

4-1- مفاهیم بنیادی

4-2- سرعتِ ته‌نشینی

4-3- رسوب‌گذاری از تعلیق

4-4- ته‌نشست از جریان کششی

4-4-1- اَشکالِ بستر

4-4-2- سدهای رسوبی.. 153

4-5- رسوب‌گذاری در جریان‌های گرانشی رسوب

4-5-1- انجمادِ جریان

4-5-2- ته‌نشست از جریان کششی و تعلیق

4-6- رسوب‌گذاری در یخچال

فصل پنجم: سازوکار فرآیندهای رسوبی در محیط‌های رسوبی

5-1- محیط‌های قاره‌ای

5-1-1- رسوب‌گذاری‌‌ در محیط بیابانی

5-1-2- رسوب‌گذاری‌‌ در مخروط‌‌افکنه

5-1-3- رسوب‌گذاری‌‌ در رودخانه

5-1-4- رسوب‌گذاری‌‌ در دریاچه

5-1-5- رسوب‌گذاری‌‌ در محیط‌های پیرامونِ یخچال

5-2- رسوب‌گذاری‌‌ در دلتا

5-3- محیط‌های دریایی

5-3-1- رسوب‌گذاری‌‌ در نواحیِ کم‌عمقِ دریا 

5-3-2- رسوب‌گذاری در نواحیِ عمیقِ دریا 

فصل ششم: مباحث ویژه

6-1- رسوب‌گذاری نُرمال

6-2- رسوب‌گذاری سیکلی

6-3- رسوب‌گذاری حادثهای

6-4- مطالعاتِ موردی

6-4-1- سیلابِ رودخانهای

6-4-2- توفانِ ساحلی

6-4-4- فعالیتهای آذرآواری

6-4-5- رخدادهای هاینریش

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

واژه‌نامه


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved