راهنمای گام به گام تحلیل داده ها با نرم افزار spss
نویسنده:
جولی پلنت
مترجم:
حسین براتی - زهره قرائی - زهره کشکولی - محمدرضا براتی - محمدحسین رحمانی - عاطفه براتی
سال نشر:
1401
صفحه:
503
نوبت چاپ:
1

در این کتاب، نویسنده با زبانی ساده با خواننده ارتباط برقرار می‌کند، خود را به جای خواننده کمتر آشنا به مسائل آماری در پژوهش می‌گذارد و در 22 فصل آموزش را از پایه ای ترین نکات مانند واردکردن داده ها در نرم افزار و ذخیره فایل شروع می‌کند و تا رویه های آماری برای یافتن رابطه بین متغیرها و مقایسه گروه ها پیش می‌رود. آموزش در این کتاب به نحوی است که کمتر نکته ابهام آمیزی برای مخاطب باقی می‌ماند.

بخش اول: شروع کار

فصل اول: طراحی پژوهش

فصل دوم: چگونه رمزنامه بسازیم؟

فصل سوم: آشنایی با SPSS

بخش دوم: آماده سازی فایل داده‌ها

فصل چهارم: ایجاد فایل داده و وارد کردن داده‌ها

فصل پنجم: بررسی و تصحیح داده‌ها

فصل ششم: آمار توصیفی

فصل هفتم: استفاده از نمودارها جهت توصیف و بررسی داده‌ها

فصل هشتم: به‌کارگیری داده‌ها

فصل نهم: بررسی پایایی مقیاس

فصل دهم: انتخاب روش آماری صحیح

بخش چهارم: تکنیک‌های آماری برای کشف رابطه‌ی بین متغیرها

فصل یازدهم: همبستگی

فصل دوازدهم: همبستگی جزئی

فصل سیزدهم: رگرسیون چندگانه

فصل چهاردهم: رگرسیون لوجیستیک

فصل پانزدهم: تحلیل عاملی

بخش پنجم: تکنیک‌های آماری برای مقایسه گروه‌ها

فصل شانزدهم: آمار غیر‌پارامتری

فصل هفدهم: آزمون تی

فصل هجدهم: تحلیل واریانس یک‌طرفه

فصل نوزدهم: تحلیل واریانس دوطرفۀ بین‌گروهی

فصل بیستم: تحلیل واریانس ترکیبی بین‌- درون ‌آزمودنی

فصل بیست و دوم: تحلیل کوواریانس (ANCOVA)

ضمیمه: جزئیات فایل‌های داده

منابع پیشنهادی

پایگاه‌های اینترنتی مفید

منابع 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved